Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831497 nr. 269

31 497 Passend onderwijs

Nr. 269 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onduidelijkheid is over de juridische positie van onderwijspersoneel bij medische handelingen;

constaterende dat op dit moment onduidelijk is wat leerlingen en ouders van scholen kunnen verwachten wat betreft niet voorbehouden medisch handelen;

overwegende dat hierdoor in sommige gevallen chronisch/somatisch zieke kinderen niet de ondersteuning krijgen waar zij recht op hebben;

verzoekt de regering, en in het bijzonder de Minister van OCW en de Minister van VWS, in samenwerking met het veld, de positie van het onderwijspersoneel en de verantwoordelijkheden van de school bij medisch handelen te verduidelijken zodat samenwerkingsverbanden het juist kunnen opnemen in de basisvoorziening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen