Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831497 nr. 267

31 497 Passend onderwijs

Nr. 267 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van plan is een jaarlijkse vernieuwing van het schoolondersteuningsprofiel te verplichten;

overwegende dat de afgelopen jaren de ondersteuningsprofielen vrij conservatief zijn opgesteld en daarnaast moeilijk vindbaar zijn;

overwegende dat bij passend onderwijs niet het aanbod maar de vraag leidend zou moeten zijn;

overwegende dat zo inclusief mogelijk onderwijs past binnen het VN-Gehandicaptenverdrag;

verzoekt de regering, het schoolondersteuningsprofiel niet langer verplicht te stellen voor scholen, maar de extra ondersteuningsmogelijkheden te laten beschrijven in de schoolgids,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen