Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731497 nr. 229

31 497 Passend onderwijs

Nr. 229 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS C.S.

Voorgesteld 22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een diagnosestelling en behandeling voor dyscalculie bij leerlingen niet meer vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet;

constaterende dat het afhankelijk is van de woonplaats van een leerling of de dikte van de portemonnee van de ouders van een leerling of deze gediagnosticeerd en behandeld kan worden voor dyscalculie;

constaterende dat leerlingen met dyscalculie niet altijd extra begeleiding van een gespecialiseerde rekenleerkracht op school krijgen en er hierdoor ook geen passend onderwijs wordt verzorgd;

verzoekt de regering, deugdelijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden van bekostiging van de diagnosestelling en behandeling van leerlingen met dyscalculie binnen het onderwijs, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling 2018 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Ypma

Rog

Van Meenen

Straus

Grashoff