Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731497 nr. 228

31 497 Passend onderwijs

Nr. 228 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld 22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de komst van passend onderwijs en lagere ondersteuningstoewijzingen van leerlingen bij veel scholen voor kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking leidt tot fors lagere inkomsten voor deze mytylscholen;

constaterende dat mytylscholen hierdoor ernstig in de knel komen, waardoor beschikbaarheid en kwaliteit van het onderwijs voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking wordt bedreigd;

spreekt uit dat onderwijs en zorg voor deze kinderen niet in de knel mogen komen;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke knelpunten er zijn in de bekostiging en financiering van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen en mytylscholen;

verzoekt de regering voorts, in overleg met de sectororganisaties in het onderwijs op zo kort mogelijk termijn een procedure uit te werken waardoor de plaatsing van ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen in een voor hen passende school gerealiseerd kan worden met zo min mogelijk procedurele en administratieve belasting voor ouders en de betrokken scholen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Bruins

Ypma

Grashoff

Rog

Siderius