Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631497 nr. 215

31 497 Passend onderwijs

Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN SIDERIUS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Tweede Kamer wil dat wettelijk wordt geregeld dat meerderjarige cluster 3-leerlingen aanspraak kunnen maken op een Wajong-uitkering;

verzoekt de regering, geen onderzoek in te stellen, maar een voorziening te treffen waarbij meerderjarige leerlingen die op een cluster 3-onderwijsinstelling ingeschreven staan aanspraak op een Wajong-uitkering kunnen maken, en de reeds aangenomen motie onverkort uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Siderius