Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631497 nr. 182

31 497 Passend onderwijs

Nr. 182 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 5 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het percentage thuiszitters de sterkste indicator is voor het succes van een samenwerkingsverband;

verzoekt de regering om, het percentage thuiszitters maatgevend te maken voor de verevening van de middelen voor passend onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen