Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531497 nr. 172

31 497 Passend onderwijs

Nr. 172 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VOORDEWIND

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat scholen en docenten horendol worden van de bureaucratie door de invoering van het passend onderwijs;

overwegende dat de vele formulieren en varia aan regels bij de verschillende samenwerkingsverbanden ertoe leiden dat het onderwijs bezwijkt onder de administratieve taken;

verzoekt de regering, voor 1 januari 2016 een plan te presenteren met maatregelen om de bureaucratie door de invoering van het passend onderwijs een halt toe te roepen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Voordewind