Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531497 nr. 162

31 497 Passend onderwijs

Nr. 162 MOTIE VAN HET LID YPMA C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat volgens de Wet op de expertisecentra emb-jongeren recht hebben op onderwijs tot 20 jaar;

overwegende dat uit de praktijk blijkt dat emb-kinderen steeds vaker na hun 16de levensjaar geen onderwijs meer kunnen volgen;

verzoekt de regering, de garantie te geven dat emb-kinderen tot hun 20ste levensjaar onderwijs kunnen blijven volgen, indien ouders dit wenselijk vinden voor de ontwikkeling van hun kind;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Keijzer

Van Meenen

Siderius