31 497 Passend onderwijs

Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN DIK-FABER

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouders zelf een Wlz-herindicatie dienen aan te vragen voor hun schoolgaande kind met ernstige meervoudige beperking om negen dagdelen toe te voegen aan hun indicatie;

van mening dat ouders hiermee onterecht belast worden wanneer er geen wijziging is van de zorgvraag;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het CIZ deze negen dagdelen automatisch toevoegt aan de indicatie zonder tussenkomst van een herindicatieproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Dik-Faber

Naar boven