31 497 Passend onderwijs

Nr. 152 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het budget voor zorg op school pas wordt toegevoegd aan de indicatie Wlz na een herindicatie;

constaterende dat Wlz-overgangsrecht behelst dat het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een Wlz-indicatiebesluit afgeeft dat geldig is tot en met 31 december 2015;

verzoekt de regering, tot het moment waarop de individuele Wlz-indicatie verloopt het budget voor zorg op school aan de huidige Wlz-indicatie van ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen toe te voegen, zodat het overgangsrecht in de Wlz wordt gerespecteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Naar boven