31 497 Passend onderwijs

Nr. 106 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2013

Hierbij bieden wij u aan het op 1 juli 2013 door ons vastgestelde rapport Kunnen basisscholen passend onderwijs aan1?

Algemene Rekenkamer

S.J. Stuiveling, president

E.M.A. van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven