31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 januari 2015

Op 1 juli 2014 is het Rijksvastgoedbedrijf ontstaan uit een fusie van de Rijksgebouwendienst (Rgd), het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de Dienst Vastgoed Defensie (DVD)1. Het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit drie agentschappen waarvan de ministeriële verantwoordelijkheid tot en met 2014 was belegd bij zowel de Minister voor Wonen en Rijksdienst (Rgd en RVOB) als de Minister van Defensie (DVD). Met deze brief wil ik u informeren dat met ingang van 1 januari 2015 de ministeriële verantwoordelijkheid voor de DVD is overgedragen aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Kamerstuk 34 000 XVIII, nr. 2

Naar boven