Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31477-53".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-959112
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgang plan van aanpak witwassen
Dossiernummer 31477
Dossiertitel Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Identifier kst-31477-53
Indiener F.B.J. Grapperhaus
Indiener W.B. Hoekstra
Ondernummer 53
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Voortgang plan van aanpak witwassen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021