Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31466-53".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-111870
Bijlage blg-111871
Bijlage blg-111872
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken inzake het Elektronisch Patiëntendossier i.v.m. het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer
Dossiernummer 31466
Dossiertitel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg
Identifier kst-31466-53
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 53
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-05-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken inzake het Elektronisch Patiëntendossier i.v.m. het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer
Uitgiftedatum 2011-05-03
Vergaderjaar 2010-2011