Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-02-2015 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31461-D".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van antwoord
Dossiernummer 31461
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)
Identifier kst-31461-D
Ondernummer D
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Cultuur en recreatie | Sport
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten); Memorie van antwoord
Uitgiftedatum 2015-02-24
Vergaderjaar 2014-2015