Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31415-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-10-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31415
Dossiertitel DNA-onderzoek in strafzaken
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31415-3
Ondernummer 3
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST122964
Publicatiedatum 2008-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel DNA-onderzoek in strafzaken; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009