31 410
Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

nr. 16
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2010

Bij deze zenden wij u deel 4 (de planologische kernbeslissing) van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III).1 Conform de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening heeft deel 4 van het SEV III de status van structuurvisie.

Deel 4 van het SEV III is van 16 september tot en met 27 oktober 2009 openbaar ter inzage gelegd. Het SEV III is op 17 september 2009 in werking getreden.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven