Kamerstukken in dossier 31410

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening PKB deel 1 Ontwerp-planologische kernbeslissing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 31410, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Passende Beoordeling Natura 2000 Plan Milieueffectrapport Strategische Milieubeoordeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 31410, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Bijlagen bij Passende Beoordeling, Plan Milieueffectrapport en Strategische Milieubeoordeling. Notities reikwijdte en detailniveau

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 31410, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III); Brief van de Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 31410, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III); Motie van de leden Zijlstra en Vendrik

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2009 2008-2009 Kamerstuk 31410, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III); Brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-2009 2008-2009 Kamerstuk 31410, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III); Gewijzigde Motie van het lid Samsom c.s. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 5

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31410, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III); Brief van de Ministers van Economische Zaken, en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31410, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III); Planologische Kernbeslissing Deel 3A: Kabinetsstandpunt na Behandeling Door de Tweede Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31410, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief regering Download icon Open als PDF

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III); Brief regering; Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 31410, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal