Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931410 nr. 14

31 410
Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

nr. 14
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, EN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2009

Bij deze zenden wij u deel 3a van de planologische kernbeslissing (pkb) van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel 3a bevat de tekst van deel 3 van de pkb (kabinetsstandpunt) plus de wijzigingen in de pkb als gevolg van de op 2 juni 2009 aangenomen moties Samsom (kamerstukken 2008/2009, 31 410, nrs. 4 en 13).

Hoewel wij hebben begrepen dat de Kamer tijdens de plenaire zitting van 2 juni 2009 reeds goedkeuring heeft verleend aan pkb deel 3, verzoeken wij u alsnog eveneens aan pkb deel 3a uw goedkeuring te hechten. Op deze wijze hebben wij dan een complete pkb inclusief de verwerking van de bedoelde moties.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

De minister van Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer