Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31409-396".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Water
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-20
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen (Kamerstuk 31409-368)
Dossiernummer 31409
Dossiertitel Zee- en binnenvaart
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31409-396
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Indiener J. Rijkers
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 396
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1074637
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-21
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Zee- en binnenvaart; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen (Kamerstuk 31409-368)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023