Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31409-231".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Kröger en Laçin over een risicoanalyse alvorens te besluiten over extra veiligheidseisen
Dossiernummer 31409
Dossiertitel Zee- en binnenvaart
Identifier kst-31409-231
Indiener S.C. Kröger
Indiener C. Laçin
Ondernummer 231
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Kröger en Laçin over een risicoanalyse alvorens te besluiten over extra veiligheidseisen
Uitgiftedatum 2019-04-25
Vergaderjaar 2018-2019