Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31407-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31407
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Teeven en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31407-1
Ondernummer 1
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST117199
Publicatiedatum 2008-04-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van leden Teeven en Weekers tot wijz. Sr en Sv ter versterking positie burger die zich beroept op noodweer; Geleidende Brief
Uitgiftedatum 2008-04-09
Vergaderjaar 2007-2008