Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31389-147".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Bestuurlijke boetes Wet dieren
Dossiernummer 31389
Dossiertitel Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)
Identifier kst-31389-147
Indiener S.A.M. Dijksma
Ondernummer 147
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Bestuurlijke boetes Wet dieren
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015