Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31379-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-10-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 31379
Dossiertitel CITES handhaving
Identifier kst-31379-12
Indiener H. Bleker
Ondernummer 12
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-10-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel CITES handhaving; Brief regering; Informatie over de ingebrekestellingsprocedures door de Europese Commissie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011