Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31371-129".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-02-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31371
Dossiertitel Kredietcrisis
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31371-129
Ondernummer 129
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST128274
Publicatiedatum 2009-02-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kredietcrisis; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009