Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331362 nr. 13

31 362 Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN TONGEREN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 12 december 2012

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Vendrik de verdediging van dit voorstel door mij zal worden voortgezet.

Van Tongeren