Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-01-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31322-342".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-830149
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-01-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten 2017
Dossiernummer 31322
Dossiertitel Kinderopvang
Identifier kst-31322-342
Indiener T. van Ark
Ondernummer 342
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-01-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kinderopvang; Brief regering; Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten 2017
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018