Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31322-285".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgangsbrief over de Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang
Dossiernummer 31322
Dossiertitel Kinderopvang
Identifier kst-31322-285
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 285
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kinderopvang; Brief regering; Voortgangsbrief over de Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016