Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31322-284".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-10-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2015, over Kinderopvang
Dossiernummer 31322
Dossiertitel Kinderopvang
Identifier kst-31322-284
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 284
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-10-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kinderopvang; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2015, over Kinderopvang
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2015-2016