Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31322-254".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-09-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken m.b.t. Bureau Kwaliteit Kinderopvang
Dossiernummer 31322
Dossiertitel Kinderopvang
Identifier kst-31322-254
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 254
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kinderopvang; Brief regering; Stand van zaken m.b.t. Bureau Kwaliteit Kinderopvang
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015