Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31322-219".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-09-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. het rondetafelgesprek over de toekomst van de kinderopvang op 3 juni 2013
Dossiernummer 31322
Dossiertitel Kinderopvang
Identifier kst-31322-219
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 219
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-09-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kinderopvang; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. het rondetafelgesprek over de toekomst van de kinderopvang op 3 juni 2013
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2012-2013