Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31322-215".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-06-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Cijfers arbeidsparticipatie over eerste kwartaal 2013 i.v.m. kinderopovang
Dossiernummer 31322
Dossiertitel Kinderopvang
Identifier kst-31322-215
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 215
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kinderopvang; Brief regering; Cijfers arbeidsparticipatie over eerste kwartaal 2013 i.v.m. kinderopovang
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013