Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-08-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31311-60".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-08-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 31311
Dossiertitel Zelfstandig ondernemerschap
Identifier kst-31311-60
Indiener M.J.A. van der Hoeven
Ondernummer 60
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-08-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Zelfstandig ondernemerschap; Brief regering; Financiering van de stichting Microkrediet Nederland (Qredits)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010