31 293 Primair Onderwijs

Nr. 396 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2018

Tijdens het VAO preventie radicalisering van 27 juni jl. (Handelingen II 2017/18, nr. 99, VAO Preventie radicalisering) diende de leden Jasper van Dijk en Kwint een motie1 in waarin de regering wordt verzocht een overzicht te geven van maatregelen die scholen en gemeenten hebben genomen, danwel kunnen nemen, ter bestrijding van de segregatie.»

In overleg met de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geef ik deze motie oordeel Kamer.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Kamerstuk 29 754, nr. 458.

Naar boven