29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 458 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN KWINT

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat scholen en gemeenten conform artikel 167a van de Wet op het primair onderwijs moeten overleggen over maatregelen tegen segregatie, onder andere «om tot een evenwichtige verdeling van leerlingen met een onderwijsachterstand over de scholen te komen»;

verzoekt de regering, een overzicht te geven van maatregelen die scholen en gemeenten hebben genomen, dan wel kunnen nemen, ter bestrijding van de segregatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Kwint

Naar boven