Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31293-284".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Meenen over een maximumaantal lesuren voor docenten
Dossiernummer 31293;31289
Dossiertitel Primair Onderwijs
Identifier kst-31293-284
Indiener P.H. van Meenen
Ondernummer 284
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Van Meenen over een maximumaantal lesuren voor docenten
Uitgiftedatum 2016-03-09
Vergaderjaar 2015-2016