Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31293-28".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-02-11
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31293
Dossiertitel Primair Onderwijs
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31293-28
Ondernummer 28
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Organisatietype staten generaal
PS key KST127856
Publicatiedatum 2009-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Primair Onderwijs; Brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Vergaderjaar 2008-2009