Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31293-236".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Beertema over respect en eerbied voor de Nederlandse vlag en het volkslied
Dossiernummer 31293
Dossiertitel Primair Onderwijs
Identifier kst-31293-236
Indiener H.J. Beertema
Ondernummer 236
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Beertema over respect en eerbied voor de Nederlandse vlag en het volkslied
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015