Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31293-128".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek “Engels in het basisonderwijs” van de Stichting Leerplanontwikkeling
Dossiernummer 31293
Dossiertitel Primair Onderwijs
Identifier kst-31293-128
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Ondernummer 128
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Primair Onderwijs; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek “Engels in het basisonderwijs” van de Stichting Leerplanontwikkeling
Uitgiftedatum 2011-12-19
Vergaderjaar 2011-2012