Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31289-69".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31289
Dossiertitel Voortgezet Onderwijs
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31289-69
Indiener Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M.
Ondernummer 69
Organisatietype staten generaal
PS key KST135553
Publicatiedatum 2009-10-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief regering
Taal nl
Titel Voortgezet Onderwijs; Brief staatssecretaris ter nakoming van haar toezegging, over gesprek met CEVO betreffende onjuiste vraagstelling in examen Nederlands havo over rol van de VVD
Uitgiftedatum 2009-10-06
Vergaderjaar 2009-2010