Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31289-55".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-03-31
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31289
Dossiertitel Voortgezet Onderwijs
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31289-55
Ondernummer 55
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
PS key KST129562
Publicatiedatum 2009-04-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Voortgezet Onderwijs; Brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Vergaderjaar 2008-2009