Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31289-52".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-02-20
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31289
Dossiertitel Voortgezet Onderwijs
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31289-52
Ondernummer 52
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Pskey KST128068
Publicatiedatum 2009-02-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voortgezet Onderwijs; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009