Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931289 nr. 400

31 289 Voortgezet Onderwijs

31 497 Passend onderwijs

Nr. 400 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2019

Met deze brief breng ik u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom een schooldiploma voor het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

De verdere invulling van het schooldiploma

Het afsluiten van de middelbare schoolcarrière is een feestelijke gebeurtenis. Dit jaar resoneert er een extra feestelijk geluid bij het praktijkonderwijs. Ik ben namelijk blij om te horen dat op meerdere pro-scholen de leerlingen dit jaar al een schooldiploma zullen ontvangen op basis van een vast model, geïnitieerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Om zo de leerlingen aan het eind van hun schoolcarrière nog meer in het welverdiende zonnetje te zetten.

In mijn brief van 4 december 2018 meldde ik u dat ik werk aan een wetswijziging om formeel vast te leggen dat elke leerling bij het succesvol verlaten van het pro een schooldiploma krijgt dat wordt afgegeven door de pro-school.1 Aan dit schooldiploma wordt een persoonlijk portfolio gekoppeld. In dit portfolio worden alle behaalde resultaten van de leerling vastgelegd. Omdat er in verschillende regio’s al mooie initiatieven rondom een schooldiploma zijn ontstaan, heb ik de afgelopen periode gesprekken gevoerd met pro-scholen, de Sectorraad Praktijkonderwijs en de VO-raad over de verdere invulling van het schooldiploma.

Uit deze gesprekken blijkt dat de behoefte aan een eenduidige en duidelijke vorm van diplomering groot is. Daarom wordt er landelijk een vast model bepaald voor het schooldiploma praktijkonderwijs. Het portfolio biedt ruimte aan verschillende bewijstukken en krijgt daarom een schooleigen vorm. Daarnaast kwam uit de gesprekken naar voren dat het aan de start van de schoolcarrière van de leerling duidelijk moet zijn waar hij of zij aan moet voldoen om het schooldiploma pro te behalen. In de overige schoolsoorten dienen de landelijk bepaalde eindtermen en kerndoelen hiervoor. Zoals ik u al in december schreef past dit niet bij het praktijkonderwijs. Dit zou immers betekenen dat er een landelijke norm voor elke pro-leerling gaat gelden om een diploma te behalen. Daarom wordt in de Wet op het voortgezet onderwijs opgenomen dat alle pro-scholen een schooleigen reglement opstellen. In dit reglement staat duidelijk waar een leerling aan moet voldoen om het schooldiploma te behalen. Of de leerling voldoet aan de eisen in dit reglement wordt door de school zelf bepaald, niet door middel van een landelijk examen. De komende periode blijf ik in nauw overleg met de raden en de scholen om te bekijken welke ondersteuning pro-scholen nodig hebben om dit schooleigen reglement op te stellen.

Een schooldiploma in het voortgezet speciaal onderwijs

In navolging van de leerlingen in het praktijkonderwijs verdienen ook de leerlingen in het vso, net als leeftijdsgenoten uit andere schoolsoorten, een diploma. Op dit moment krijgen de leerlingen in het profiel dagbesteding en arbeidsmarkt een getuigschrift. Ook voor die leerlingen in het vso ben ik voornemens om een schooldiploma in te voeren. In overleg met Lecso, Vivis en Simea bekijk ik welk proces hierbij past.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Kamerstukken 31 289 en 31 497, nr. 389