Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831288 nr. 651

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 651 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2018

Met deze brief bied ik u het rapport Selectie bij opleidingen met een numerus fixus & de toegankelijkheid van het hoger onderwijs aan1. Zoals aangegeven in mijn brief van 15 juni jl.2 vind ik het belangrijk dit rapport in een breder perspectief te bezien. Ik zal uw Kamer daarom na het zomerreces en vóór de begrotingsbehandeling een visiebrief toegankelijkheid en kansengelijkheid hoger onderwijs sturen. In deze brief betrek ik bijgevoegd rapport. Ook zal ik dan ingaan op de motie van het lid van Meenen3 over het waarborgen van de toegankelijkheid.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 288, nr. 639

X Noot
3

Kamerstuk 31 288, nr. 607