Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31288-128".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-11-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 31288
Dossiertitel Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid
Identifier kst-31288-128
Indiener H. Zijlstra
Ondernummer 128
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-11-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief regering; Beleidsreactie tussenrapportage inspectie over alternatieve afstudeertrajecten in het hoger onderwijs
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011