Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31266-25".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2009-06-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31266
Dossiertitel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31266-25
Indiener DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK
Ondernummer 25
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype staten generaal
Pskey KST132192
Publicatiedatum 2009-06-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Gewijzigd Amendement van het lid Dezentjé Hamming-Bluemink ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 21
Vergaderjaar 2008-2009