Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-01-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31265-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-12-10
Documenttitel Inhoudelijke inrichting expertisecentrum interlandelijke adoptie en vervolgtraject
Dossiernummer 31265
Dossiertitel Adoptie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31265-100
Indiener S. Dekker
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.2/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 100
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1014206
OVERHEIDop.bijlage blg-1014207
OVERHEIDop.bijlage blg-1014208
OVERHEIDop.bijlage blg-1014209
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-01-19
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Adoptie; Brief regering; Inhoudelijke inrichting expertisecentrum interlandelijke adoptie en vervolgtraject
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022