Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31239-325".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-944571
Bijlage blg-944572
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO2-reductie
Dossiernummer 31239
Dossiertitel Stimulering duurzame energieproductie
Identifier kst-31239-325
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 325
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-09-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Stimulering duurzame energieproductie; Brief regering; Uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO2-reductie
Uitgiftedatum 2020-06-24
Vergaderjaar 2019-2020