Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31239-277".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-825955
Bijlage blg-825957
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018
Dossiernummer 31239
Dossiertitel Stimulering duurzame energieproductie
Identifier kst-31239-277
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 277
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-12-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Stimulering duurzame energieproductie ; Brief regering; Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018
Uitgiftedatum 2017-12-06
Vergaderjaar 2017-2018