Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531239 nr. 192

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 192 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in natuurgebieden geen plaats is voor gaswinning;

constaterende dat de opsporingsvergunning voor het gasveld Terschelling-Noord op 9 september 2015 verloopt;

constaterende dat de Tweede Kamer in de wetswijziging van de Mijnbouwwet (34 041) heeft opgenomen dat bij de beoordeling van aanvragen voor opsporing en winning rekening gehouden moet worden met nadelige gevolgen voor het milieu, schade door bodembeweging, de veiligheid en de volksgezondheid;

verzoekt de regering, de opsporingsvergunning voor het gasveld Terschelling-Noord te schorsen totdat deze opnieuw kan worden beoordeeld aan de hand van de gewijzigde Mijnbouwwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren